הדפסה

תואר: מהנדס אזרחי ימי
כתובת: תל אביב 67211, רח' בית עובד 8
טל':03-6391881 | פקס: 03-6392019

מורשה לביצוע:

  • תכנון ובדיקות מבניים ימיים ותשתיות