תואר: מהנדס אזרחי ימי
כתובת: חיפה 31061, ת.ד. 6160
טל':04-8337999 050-5236226 | פקס: 04-8334868

מורשה לביצוע:

  • תכנון ובדיקות מבניים ימיים ותשתיות