תואר: מהנדס אזרחי ימי
כתובת: חיפה 34343, רח' חורב 50 | דא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טל':050-6686952 | פקס: 04-8254859

מורשה לביצוע:

  • תכנון ובדיקות מבניים ימיים ותשתיות