הדפסה

תואר: בודק רעש מוסמך
כתובת: תל אביב, חיים לבנון 42
טל':03-6465160 | פקס: 03-6465287

מורשה לביצוע:

  • בדיקת רעש באניות