תואר: בודק רעש מוסמך
כתובת: תל אביב 68077, קהילת קנדה 27
טל':03-5073068 054-5793920 | פקס: 03-5073068

מורשה לביצוע:

  • בדיקת רעש באניות