הדפסה

תואר: בודק רעש מוסמך
כתובת: אור ייהודה, היצירה 16
טל':03-9501554, 03-9563879, 050-5339224 | פקס: 03-9692460

מורשה לביצוע:

  • בדיקת רעש באניות