הדפסה

תואר: בודק רעש מוסמך
כתובת: חיפה 34771, רח' הילל 56/6
טל':077-7044047, 054-7495038 | פקס: 04-8699526

מורשה לביצוע:

  • בדיקת רעש באניות