בכל פניה בהקשר לכלי שיט חדש או שעבר שינוי מבנה, יש למלא ולהגיש לפני ביצוע פעולה את טופס המיצהר כשהוא חתום וממולא בשלמות.