אוניות מכולה (Container): מובילות מכולות בבטן האונייה ועל הסיפון ומצריכות ציוד פריקה וטעינה ייעודי. תפוסתן נמדדת ביחידות TEU, המציינות גודל של מכולה רגילה, שהן 20 רגל (כ-6 מ') אורך. סוג האוניות המתפתח ביותר כיום.
אוניות צובר (Bulk): מובילות מטענים יבשים ומוצקים בצובר. עקב המעמס הרב, הן עומדות בלחצים מבניים גבוהים ומחויבות בפיקוח מיוחד.
מכליות (Tankers): מובילות מטעני צובר נוזלי ומתחלקות למכליות דלק וכימיקלים. עקב מטענן המסוכן ובעל פוטנציאל הזיהום הרב, מחויבות בדרישות מחמירות של בטיחות והסמכה.

אניית מכולה

גדול, ענק, סופר-ענק...

אוניות סוחר מכל הסוגים מסווגות על פי המימדים המירביים המאפשרים מעבר בתעלות סואץ ופנמה.
פנמקס: אוניות המוגבלות בתפוסתן לרוחב ה"שערים" של תעלת פנמה. המידות המירביות הן 275 מ' אורך, 32 מ' רוחב ו-12 מ' עומק. תפוסה: 80-50 אלף טונות. גודל זה מאפשר העמסת 4,500 TEU, שאינו מספיק למרבית אוניות המכולה של היום. בשנים האחרונות נבנים טיפוסי "פוסט פנמקס" ו"סופר פוסט פנמקס", הנושאות עד 13 אלף מכולות.
סואץ מקס: אוניות היכולות לעבור בתעלת סואץ, שבה המגבלה העיקרית היא העומק - כ-19 מ'. תפוסה: 200-120 אלף טונות.
קייפסייז (Capesize): אוניות שעקב גודלן אינן עוברות בתעלת פנמה וסואץ ונאלצות להקיף את כף הורן וכף התקווה הטובה. תפוסה: 400-80 אלף טונות.
הנדיסייז (Handysize): אוניות צובר במגוון גדלים, בדרך כלל בעלות ציוד פריקה וטעינה עצמי המאפשר עגינה בכל נמל ובים הפתוח. תפוסה: עד כ-25 אלף טונות. סוג גדול יותר (עד 40 אלף טונות) מכונה "הנדימקס".
Very Large Crude Carrier) VLCC): מכליות ענק בתפוסה של 300-200 אלף טונות. מעבר לכך הן נקראות Ultra Large) ULCC).

VLCC