ענף הספנות הוא ענף עתיר הון ובעל פוטנציאל אדיר, הפועל בשוק עולמי תחרותי במיוחד. התחרות מחייבת את הספנות הישראלית להסתגל לשינויים גיאופוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים ולשמור על מגמת צמיחה מתמדת, שכן בענף זה נודע יתרון של ממש לגודל. יעדים אלה הוגדרו כבעלי חשיבות לאומית על ידי מדינות רבות והובילו לגיבוש מדיניות התומכת בספנות.

אוניית מכולה מתמרנת בנמל אשדוד

גם ישראל מקיימת מדיניות של סיוע והגנה כלכלית על צי הסוחר שלה, אך כאן יש עוד שורה של אילוצים ייחודיים: בידודה הגיאוגרפי והמדיני של ישראל וריחוקה ממרבית מקורות האספקה הפתוחים בפניה, גורמים לתלות מוחלטת בהובלה ימית - כ-97% מכמות המטענים מובלים לישראל וממנה דרך הים. לכן, המדינה חייבת לשמור על כושר הובלה ימי ישראלי שאינו תלוי בגורמים זרים.
למפעל הספנות הישראלי יש תשתית מרשימה הוא נתון בצמיחה מתמדת, ומקיים לצדו מגוון תעשיות ושירותים נלווים. הספנות הישראלית מתחרה בהצלחה בספנות של מדינות ימיות מפותחות, בעלות מסורת ימית ארוכה בהרבה משלה.
בשנים האחרונות, היעד המרכזי של משרד התחבורה הוא הגברת כושר התחרות של הספנות הישראלית. המשרד, באמצעות רשות הספנות והנמלים, פועל להבטחת המשך קיומו של צי אוניות בבעלות ישראלית, כולל כלי שיט ייעודים להובלת מטענים חיוניים כמו דלק ופחם; לשמירה על איכות כוח האדם הימי; ולחלוקת הסיוע הממשלתי לחברות הספנות. בנוסף, ממשיכה הרשות בפעילותה השוטפת וביוזמות בכל התחומים שבאחריותה.