ישראל חברה בארגון הספנות הבינלאומי IMO -  International Maritime Organization משנת 1952. ארגון ה-IMO הינו סוכנות של האו"ם האחראית על בטיחות השיט והחיים בים ועל מניעת זיהום הים מאניות. עקב היותה של הספנות אחת מהתעשיות הגלובליות ביותר בעולם שם לו הארגון למטרה לקבוע תקנות בינלאומיות שיחולו על כל המדינות העוסקות בספנות.

IMOבארגון חברות 170 מדינות ומטרתו לעודד ולסייע לאימוץ הסטנדרטים הגבוהים ביותר בנושא בטיחות השיט, יעילות הניווט ומניעה מוכנות ותגובה לזיהום ימי מאניות. הכלי המרכזי של הארגון הינו אמנות בינלאומיות המהוות כלי משפטי מחייב. בנוסף, הארגון מאמץ המלצות קודים והנחיות.

ישראל חתומה על האמנות המרכזיות של הארגון ולוקחת חלק בוועדות המרכזיות של הארגון: ועדת בטיחות השיט MSC וועדת ההגנה על הסביבה הימית MEPC. בוועדות אלה מתקבלות החלטות RESOLUTIONS  המחייבות את המדינות החברות  בארגון.