במסגרת הליכי קבלת אישור הנדסי לצורך בניה ורכישה של כלי שיט יש לצרף לכלי השיט מסמכים נדרשים נוספים.

המסמכים הנדרשים משמשים להערכת בטיחות כלי השיט והתאמתו בהיבטי התכנון והבניה לחוקים ולתקנות המחייבות.

  נוהל 3-313 להורדה