החלטת הממשלה בדבר הפרטת צים (10/2003) השאירה בידי הממשלה "מניית זהב", לשמירת האינטרסים החיוניים למדינת ישראל לאחר ההפרטה. המניה נועדה לשמור על צים כחברה ישראלית ועל קיומו של "צי ברזל" שימנה לפחות 11 אוניות בבעלות ובניהול ישראלים. 

בנספח להחלטתה, אישרה הממשלה פיצול עתידי של צים לשתי חברות, "צים ישראל" ו"צים בינלאומי", בתנאי שערב הפיצול תחזיק החברה ב-18 אוניות בבעלות ישראלית. המספר יוכל לפחות בהדרגה באונייה אחת לשנה, עד שיגיע למינימום של 11 אוניות.

צים וירג'יניה

במקביל נחתם הסכם תשתיות עם איגודי הימאים, בתמיכת משרד התחבורה. ההסכם הבטיח תוכנית הצטיידות לשבע שנים, שתכלול רכישה של 28 אוניות שיהיו בבעלות צים והאחים עופר, כדי לשמור על צי מודרני ולאפשר תעסוקה לקציני ים ישראלים. בין השאר, נכללה בתוכנית רכישת 12 אוניות מהאחים עופר בחו"ל, בכפוף לאישור הרשות לניירות ערך.