צים מפעילה כיום כמאה אוניות סוחר, מתוכן 29 בבעלותה והשאר חכורות. לחברה תוכניות הצטיידות נרחבות שנועדו להכפיל את נפח ההובלה שלה. צים הזמינה לאחרונה 12 אוניות ענק (VLCS) בעלות יכולת הובלה של למעלה מ-12,600 מכולות, המצטרפות ל-20 אוניות שהוזמנו במסגרת התוכנית הקודמת וייכנסו לשירות בשנים הקרובות.