רשות הספנות והנמלים מפרסמת את מאגר החברות שמאושרות ע"י רספ"ן כנותני שירותים באגף לפיקוח ובקרה.

כל אדם הרואה עצמו מתאים להיכלל במאגר, יגיש לאגף פיקוח ובקרה ברשות הספנות והנמלים, רח' פל-ים 15 א', ת.ד 806, חיפה 31007 את המסמכים המעידים על התאמתו על פי הנוהל באגף לפיקוח ובקרה. בהתאם להחלטה של ארגון הספנות הבין לאומי.

IMO SOLAS Reg. III/20.8, Res. A.761 (18), MSC402 (96)
IMO SOLAS Reg. IV/15, Res.A.702 (17)

רשימת מורשים לבדיקת ציוד ימי בעלי הרשאה מרשות הספנות והנמלים

אלחוט ים בע"מ

כתובת: חירם 22/24 חיפה 3223419
טלפון: 04-8652626
פקס:04-8653002
כתובת סניף אשדוד: בניין צים בנמל אשדוד
טלפון: 08-8522656
פקס:08-8525083

מורשה לתת שירות בנושאים הבאים:

  1. בדיקה שנתית ואישור של ציוד רדיו בכלי שייט
  2. בדיקה והוצאת אישור שנתי עבור VDR+SVDR
  3. בדיקה והוצאת אישור שנתי עבור משואת חירום EPIRB

מספר הרשאה: 002.  
תאריך הוצאת ההרשאה: 24/10/2019.
ההרשאה בתוקף עד התאריך: 31/12/2020.

לרום בע"מ

כתובת: רח' סירקין 26, קריית אתא, ישראל, ת.ד 28202.
טלפון: 054-4443334
פקס: 04-8439734

מורשה לתת שירות לרפסודת הצלה של היצרן SEA AIR.
לדגמים:

ATOB - 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35
ASR - 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 50, 66, 100
YT- 4, 6, 8, 10, 12
YSR - 4, 6, 8, 10, 12
YJT - 4, 6, 8

מספר הרשאה 001
תאריך הוצאת ההרשאה: 01/07/2019
ההרשאה בתוקף עד תאריך: 01/04/20121