עדויות על ספנות יהודית ניתן למצוא כמעט בכל הגלויות. כבר בתקופת המשנה והתלמוד השיטו ספנים יהודים ספינות על נהרות בבל, ומקצועות הים נחשבו מכובדים, כפי שמעידים יותר מ-200 מושגי ספנות הנזכרים בתלמוד הבבלי.

בתקופה הביזנטית פעלו באלכסנדריה יורדי ים ובעלי סירות יהודים. מאוחר יותר, עם התפשטות האסלאם, עסקו יהודים בתימן ובעדן בשיט ובמסחר באוקיינוס ההודי. בסוף ימי הביניים פיתחו מדענים יהודים בספרד הנוצרית מכשירי ניווט ומיפוי ששימשו את מגלי הארצות בראשית העת החדשה. לאחר גירוש ספרד הם לקחו עמם את הידע שלהם לארצות השפלה, וסייעו בבניית האימפריה הימית העצומה של הולנד.

ספינת סוחר יהודית, המאה ה-3 לספירה


זרם אחר של מגורשים יהודים התיישב בערי הנמל של האימפריה העותומנית ובצפון אפריקה. קהילת הימאים היהודים בסלוניקי שלטה בכל מקצועות הסוורות והמשיכה במסורת זו גם עם עלייתה לארץ בשנות ה-30.
בעת החדשה עסקו משפחות יהודיות בפיתוח סחר ימי בינלאומי, כמו למשל בין צפון אפריקה להולנד. סוחרים יהודים באמריקה הקימו את קווי הספנות הראשונים בין אירופה לארה"ב, וסייעו במימון מלחמת העצמאות שלה. יהודים עסקו גם בסחר על נהרות אירופה, כמו משפחת הכט שסחרה לאורך נהר הריין ולימים הקימה את ממגורות דגון.