היהודים שהגיעו לארץ בעליות הראשונות הקימו בה תעשיות רבות ומגוונות, אולם עד שנות ה-20 לא הייתה בארץ חברת ספנות יהודית. בראשית שנות ה-20 רכש עקיבא ליפשיץ ספינה ערבית ששמה הוחלף ל"החלוץ", וניסה לייסד חברת ספנות עברית ראשונה, אך הספינה טבעה כבר בהפלגתה הראשונה. הניסיון השני היה בשנת 1924. קבוצת בעלי הון יהודים קנתה אוניית נוסעים אמריקנית בשם "הנשיא ארתור" והשיטה אותה לארץ, בפעם הראשונה תחת דגל כחול לבן. בשנת 1934 הוקמה "עתיד", חברת הספנות הגדולה הראשונה, שעיקר פעולתה היה הבאת עולים בלתי לגלית במסגרת עלייה ב'.

בד בבד התפתחו בארץ ארגונים הקשורים לענף הספנות: ב-1924 נוסדה אגודת "צופי ים", ב-1928 הוקמו המדור הימי של הפועל ואגודת יורדי ים "זבולון" וב-1937 הוחלט על הקמת אגודה ישראלית לענייני ימאות, ומאוחר יותר שונה שמה ל"חבל ימי לישראל". החבל הימי, עם מחלקת הדיג של הסוכנות היהודית, יזמו בשנת 1945 את הקמתה של חברת הספנות "צים".