רשות הספנות והנמלים חוזרת ומגישה את הנוסח והתקנה בדבר גיל כלי השייט המותר לרישום ישראלי או לצורך המעבר מכלי שייט פרטי למסחרי.

לתשומת לבכם: נוסח זה הינו המחייב על פי "תקנות הספנות (כלי שייט) בניה ורכישת כלי שייט ומשכנתאות עליהם - 2002".

אישורים לשייטים, בעלי ורוכשי כלי שייט