צו סגירת שטחים בים (מס' 100) (01), תשע"ד - 2014

  • בתוקף סמכויותיו ועל פי תקנות 4 (6), 6 (2) ו- 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ושאר סמכויותיו עפ"י התקנות האמורות, הורה מפקד חיל הים על פרסום צו סגירת שטחים בים (מס' 100) (01), תשע"ד - 2014
  • בצו נקבעו שטחים סגורים לאורך חופי המדינה. צו זה מבטל את צו סגירת שטחים בים (מס' 100) (01), תשס"ז - 2007

  הצו להורדה