• לכלי שייט פרטיים, תבוצע הבדיקה התקופתית אחת לשנתיים.
  • לכלי שייט מסחריים, תבוצע הבדיקה התקופתית אחת לשנה.
  • לכלי שייט מסחריים, תבוצע הבדיקה התקופתית אחת לשנה. באחריות בעלים של כלי שיט מסחריים, לוודא עם משרד המהנדס, שלכלי השיט יש אישור הנדסי בתוקף

לקראת הבדיקה יש להכין:
  1. רשיון השייט לאחר ששולם ונחתם בבנק הדואר. אין לתלוש את הספח העליון
  2. תעודת ביטוח צד ג' (תוספת 14) תקפה ומקורית
  3. תעודת רישום לכלי שייט, שאורכו מעל 7 מטר
  4. בדיקת מערכות כלי שייט
  5. ציוד מלא על פי תקן ציוד בטיחות לכלי שיט קטנים
  6. צילומים של כלי השייט: 1. מדופן שמאל | 2. מדופן ימין | 3. מכוון הירכתיים.
    תצלומי הדופן יכילו את מס' הזיהוי של כלי השייט ובזוית אשר תראה את פנים הסירה וסידורי הסיפון. תמונות אלו ימסרו לידי בודק כלי השייט ויתויקו למשמרת בתיק כלי השייט.

שים לב: מומלץ לבצע את בדיקת כושר השייט לפני מועד פקיעת תוקף הרשיון הקודם.
לידעתך: בגין בדיקה חוזרת, תחויב בתשלום אגרת בדיקה חוזרת.

מועדים ואתרי בדיקה לכושר שיט