• מועדי בדיקות כשר שייט עשויים להשתנות, יש להתעדכן בתחילת כל חודש אזרחי לגבי שינויים אפשריים
  • באזורים אחרים שאינם נחשבים לנקודות בדיקה רשמיות- יתקיימו בדיקות כושר שייט עפ"י תאום מוקדם של שבעה ימי עבודה מראש לפחות, בכפוף לרשימה מוקדמת של מס' רישוי ,למינימום של 7 כלי שייט
  • בערבי חג לא יתקיימו בדיקות כושר שייט
  • בחול המועד סוכות וחול המועד פסח לא יבוצעו בדיקות כושר שייט

בדיקות כושר שיט תתבצענה רק בהזמנת תור מראש בלבד דרך אפליקציית או אתר MyVisit.

בהגעה לאתר הבדיקה ב 08:30 בבוקר יש לפעול לפי הכללים הבאים:

  1. מבקש השירות ייגש לעמדת הרישום במעגנה, יציג בפני המפקח אישור על זימון תור כהודעת SMS.
  2. יבצע רישום ויציג את הטפסים הבאים:
    • רישיון השייט לאחר ששולם, אין לתלוש את הספח העליון.
    • תעודת ביטוח צד ג' (תוספת 14) תקפה ומקורית.

לאחר השלמת הרישום, המפקח יערוך את הבדיקות בהתאם למיקום הכלים במעגנה, בעלים של כלי שיט נדרשים להמתין למפקח בכלי השיט שבבעלותם.

במרינה ת"א לא יתקיימו בדיקות עבור כלי שיט על נגררים, בשל אי זמינות מקום חנייה.