• מועדי בדיקות כשר שייט עשויים להשתנות, יש להתעדכן בתחילת כל חודש אזרחי לגבי שינויים אפשריים
  • באזורים אחרים שאינם נחשבים לנקודות בדיקה רשמיות- יתקיימו בדיקות כושר שייט עפ"י תאום מוקדם של שבעה ימי עבודה מראש לפחות, בכפוף לרשימה מוקדמת של מס' רישוי ,למינימום של 7 כלי שייט
  • בערבי חג לא יתקיימו בדיקות כושר שייט
  • בחול המועד סוכות וחול המועד פסח לא יבוצעו בדיקות כושר שייט