תקנון וסילבוס הבחינה לקבלת תעודת מפעיל טווח קצר
שירות ימי - מוגבלת לתג''מ - בזיקה ל- GMDSS
VHF - GMDSS Short Range Certificate


תעודה זאת מיועדת להפעלת תחנות קשר בכלי שייט - הפועלות בפס התג"מ הימי ואינן מחוייבות להצטייד בציוד בשיטת המצוקה והבטיחות הימית.

תקנון וסילבוס הבחינה לקבלת תעודת מפעיל טווח קצר