הדפסה

  תקנות בין-לאומיות למניעת התנגשויות בים תקנות בין-לאומיות למניעת התנגשויות בים

  תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ''ג 1982 תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ''ג 1982

  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כש"ק המסיעים נוסעים בשכר), תשל"ב 1972