הדפסה
לפי תקנה 5 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראל) התשמ"ב - 1982

  HULL - Policy Number H HULL - Policy Number H

  CARGO - Policy Number C CARGO - Policy Number C

  שובר תשלום שובר תשלום