להלן רשימת חברות הדרכה מוכרות לביצוע קורסי עזרה ראשונה והחייאה למשיטים לשנת 2019
מעודכן נכון לתאריך 06/02/2019

 רשימת חברות