להלן רשימת חברות הדרכה מוכרות לביצוע קורסי עזרה ראשונה והחייאה למשיטים לשנת 2020
מעודכן נכון לתאריך 04/02/2020

 רשימת חברות