כלי שיט – ספינה או סירה אשר ברשיון השיט נקבע כי היא מורשית להסיע או מיועדת להסיע יותר מששה נוסעים בשכר

סירה
כלי שיט שאורכו אינו עולה על 7 מטר.

סירת מנוע
סירה המונעת על ידי מנוע חיצוני או פנימי.

סירת נוסעים
נקראת גם סירה מסחרית - סירה המיועדת להסיע נוסעים בשכר, או פעילויות ימיות מסחריות שונות.

ספינה
כלי שיט שאורכו מעל 7 מטר ועד 24 מטר. ספינת נוסעים, נקראת גם ספינה מסחרית - ספינה המיועדת להסיע נוסעים בשכר.

אופנוע ים
כלי שיט המונע על ידי מנוע שאיבת מים (סילון), המשיט עליו או מסוגל להשיט עליו עד 3 נוסעים כולל הצוות, הפעלתו נעשית ברכיבה או בעמידה וניהוגו בעזרת מוט רחבי.

מפרשית
כלי שיט שאורכו בין 7 ל- 12 מטרים המונע בחתירה ו\או מפרשים שאינו מיועד לשאת עליו מנוע ואינו נושא מנוע, הפועל במסגרת בית ספר ימי, אגודת ספורט ימית, או אגודה אחרת המוכרת על ידי מינהל הספנות ככזו ומפליג בפיקוח אחראי בטיחות מטעם אותו גוף.

ספינת אימונים
ספינה המשיטה תלמידים ו\או מתמחים במקצועות הים והוכרה ככזו ע"י מינהל הספנות. משיטה של ספינה כזו יהא בעל הסמכה של משיט 60 (משיט ספינה למסע בינלאומי) ומשיט 40 (משיט ספינת נוסעים בשכר).

סירת נוסעים בשכר
כאשר מובילה ספינה כזו נוסעים בשכר יחולו עליה כל התקנות של מוביל נוסעים בשכר לרבות האיסור על הובלת מעל 12 נוסעים במסע בינלאומי.

ספינת שירות
ספינה המיועדת למתן שירותים נמליים בלבד כגון, גרירת כלי שיט קטנים, קשירה וסיוע לקשירה או התרה של אוניות (MOORING), הובלת נתב והובלת נוסעים אל האוניות ומהן ובלבד שהספינה אושרה גם להובלת נוסעים.