עדכון התוצאות מתבצע על בסיס יומי.
התוצאות תהיינה זמינות כ- 10 ימי עבודה ממועד הבחינה ויישמרו עד 30 יום אחריו.

המידע הרשום באתר לגבי תוצאת הבחינה, משקף את תוצאת הבחינה כפי שמופיעה ברישומי רספ''ן, בהתאם לתאריך ונושא הבחינה. הנפקת תעודת משיט תתבצע במהלך 14 ימי עבודה, לאחר עמידת המשיט בכל הדרישות והתנאים הנדרשים להסמכה.

לקבלת תשובה על תוצאת המבחן נא להקיש:
  • מספר תעודת הזהות במלואו (כולל ספרת הביקורת)
  • תאריך ביצוע המבחן

לטופס הבקשה

לבירור תוצאות מבחנים לקבלת תעודת משיט