תפריט
לקבלת תשובה על תוצאת המבחן נא להקיש:
  • מספר תעודת הזהות במלואו (כולל ספרת הביקורת)
  • תאריך ביצוע המבחן

המידע הרשום באתר לגבי תוצאת הבחינה, משקף את תוצאת הבחינה כפי שמופיעה ברישומי רספ''ן, בהתאם לתאריך ונושא הבחינה.
הנפקת תעודת משיט תתבצע במהלך 14 ימי עבודה, לאחר עמידת המשיט בכל הדרישות והתנאים הנדרשים להסמכה.
עדכון התוצאות מתבצע על בסיס יומי.
התוצאות תהיינה זמינות כ- 8 ימים ממועד הבחינה ויישמרו עד 30 יום אחריו.

למעלה