• כל כלי שיט המונע בעזרת מנוע, שעוצמת מנועיו מעל 4.4 קילוואט (6 כוח סוס)
  • כל כלי שיט אחר שאורכו מעל 7 מ'

פירוט סוגי תעודות משיט וגיל המינימום לקבלתן

תעודת משיט - דרישות קבלה
לכל המבחנים העיוניים והמעשיים יש לשלם אגרה בהתאם לסוג המבחן. גובה האגרות מתעדכן בהתאם להוראות החשב הכללי.