לא, לאופנוע ים נדרשת הסמכה נפרדת ועמידה במבחן נפרד.