ניתן לקבוע תאריך למבחן רק לאחר קבלת האישורים הרפואיים, תשלום האגרה בדואר והצגתה במשרדי רשות הספנות והנמלים, האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים.