המבחן העיוני (למעט בניווט חופי) בנוי במתכונת "מבחן אמריקאי" המציע מספר תשובות לכל שאלה. כדי לעבור את המבחן נדרש ציון של 90% לפחות. עם זאת, נבחן אשר טעה טעות מהותית שעשויה לגרום לאובדן חיים ייכשל במבחן, גם אם עמד בציון הנדרש למעבר. טעות מהותית היא טעות שאילו התרחשה בעת שיט, הייתה עלולה לגרום להתנגשות, לעלייה על שרטון או לסיכון כלי השיט ונוסעיו, וכן לאי-זיהוי צולל במים או אי-זהוי אות מצוקה.