• אופנוע ים: 3 חודשים מתאריך הבחינה
  • סירה/ספינה: שנתיים מתאריך הבחינה
אם לא הוסמכתם בתוך פרק זמן זה, עליכם להתחיל בכל ההליכים מחדש, כולל מילוי טפסים ובדיקות רפואיות. לא תישלח התרעה לפני פקיעת תוקף המבחן.