המבחנים העיוניים מתבצעים על ידי בוחני רשות הספנות והנמלים במקומות הבאים:
  • חיפה: בניין המפרש, משרד התחבורה, קריית הממשלה, שדרות פל-ים 15א', בניין ב'
  • תל-אביב: מרכז הימאות והחתירה, ע"ש עמיחי דניאל, רוקח 2, קומה א'
  • אילת: המרכז הימי - מועדון השיט (מול מלון מלכת שבא)