המבחנים העיוניים מתבצעים על ידי בוחני רשות הספנות והנמלים במקומות הבאים:
  • חיפה: בניין המפרש, משרד התחבורה, קריית הממשלה, שדרות פל-ים 15א', בניין ב'
  • תל-אביב: קלאוזנר 14, ת"א (בניין הטלוויזיה החינוכית לשעבר)
  • טבריה: גליל סנטר", רחוב הגליל 52, טבריה
  • אילת: ליד ביה"ס גולדווטר, השיטה 4.