לבירורים והרשמה התקשרו לאגף לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים, בשעות קבלת קהל. את תוצאות המבחנים ניתן לקבל כ-7 ימים לאחר המבחן, בבית הספר בו למדתם או בטלפונים הנ"ל.