המבחן מורכב מ-3 חלקים:
  • מבחן עיוני קצר: מבחן בע"פ הכולל מספר שאלות בסיסיות, שבו תידרשו להוכיח ידע בנושא
  • מבחן חבלים: ביצוע 3 קשרים (במבחן אופנוע ים) או 5 קשרים (במבחן לסירה)
  • מבחן מעשי: מבחן בו תבצעו מספר תרגילים ותיבחנו על יכולתכם לשלוט בכלי השיט