המבחן המסכם לספינה מתקיים בהתאם לפרוטוקול אישי ומחייב הפגנת ידע עיוני רחב, ידע מעשי, פיקוד ושליטה על כלי השיט.