התוצאות יימסרו לכם ע"י בית הספר בו למדתם. ניתן גם לברר אותן באגף לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים, בשעות קבלת קהל. אם נכשלתם במבחן המעשי, תוכלו להירשם למבחן נוסף לאחר תשלום אגרה למבחן חוזר.