תעודת המשיט תישלח בדואר ישירות לכתובתכם כפי שהיא מופיעה ברישומי משרד הפנים.