בישראל פועלים מספר בתי ספר פרטיים לשיט המוכרים על ידי משרד התחבורה, אשר מכינים לקראת מבחני ההסמכה לקבלת תעודת משיט.