בהתאם לתקנות תעודת המשיט מחודשת לתקופה של עד 5 שנים.
חידוש תעודה המשיט יחול ביום ההולדת של מחזיק התעודה על פי תאריך הלידה הלועזי הרשמי.

אחריות חידוש תעודת המשיט מוטלת על בעל התעודה.
ניתן לחדש תעודת משיט עד שנתיים לאחר שפג תוקפה.

תהליך חידוש תעודת משיט

חידוש תעודת משיט נעשה ב4 שלבים:
1קבלת ספח לתשלום אגרת חידוש תעודת משיט
הספח ישלח לכתובת הרשומה בתעודת הזהות כחודש לפני שפג תוקפה של התעודה. אם לא קיבלתם את השובר, ניתן לקבל אותו במשרדי האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים, קריית הממשלה המחוזית חיפה, בנין ב', שדרות פל-ים 15 א', או באחת השלוחות באילת או בטבריה בשעות קבלת קהל.
אם לא קיבלתם את ספח התשלום, ניתן לברר את הסיבה לכך באחת מהדרכים הבאות:
 • באמצעות פניה מקוונת לרספ''ן
 • באמצעות פניה למרכז מידע ארצי רישוי קול 5678*
 • במשרדי האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים בכתובת: קרית הממשלה המחוזית חיפה, בנין ב', שדרות פל-ים 15 א', בשעות קבלת קהל

2תשלום אגרת חידוש תעודת משיט, כמפורט בלוח האגרות
ניתן לשלם את האגרה באחד מהערוצים הבאים:
 • תשלום בשירות התשלומים הממשלתי. בשדה סוג הפקה יש לבחור באפשרות "חידוש"
 • בסניפי בנק הדואר, באמצעות שובר אגרה.
  שימו לב: אם תוקף התעודה שברשותכם עומד לפוג, מומלץ לשלם את האגרה באחד מסניפי בנק הדואר. לאחר תשלום האגרה, ספח התשלום יהווה תעודת משיט זמנית לתקופה של חצי שנה.

3תצלום למאגר הממוחשב של משרד התחבורה
לאחר התשלום, יש לפנות לאחת מתחנות הצילום לרישיון נהיגה בינלאומי בהתאם לרשימה באתר משרד התחבורה עם תעודת המשיט הזמנית, תעודת זהות מקורית או דרכון או תעודת חוגר. הצילום יתבצע ללא תשלום נוסף.
שימו לב! אם תמונתכם נמצאת במאגר הממוחשב של משרד התחבורה אין צורך להצטלם שוב.

4קבלת תעודת משיט קבועה
תעודת המשיט הקבועה (תעודה קשיחה עם תמונה) תישלח לכתובת הרשומה בתעודה הזהות תוך חודשיים מיום תשלום אגרת חידוש תעודת המשיט.
אם תעודת המשיט הקבועה לא מתקבלת בתום חודשיים מיום התשלום, יש לפנות למוקד השירות של הזכיין המנפיק את התעודות הקבועות: דפוס בארי 08-9949700.

הנפקת תעודת משיט חדשה במקרה של אובדן, גניבה או השחתה

שירות זה מאפשר לשלם עבור כפל תעודת משיט. כפל תעודת משיט מתאפשר במצב בו תעודת המשיט אבדה, נגנבה או הושחתה.

דרכים לתשלום כפל תעודה

 • תשלום בשירות התשלומים הממשלתי
  בכניסתכם לתשלום המקוון, יש לבחור ב"תעודת משיט" וב"סוג הפקה" יש לבחור ב"כפל".
 • תשלום האגרה בבנק הדואר, באמצעות שובר שיונפק במשרדי האגף לכלי שיט קטנים במועדי קבלת הקהל.

המשך הטיפול בבקשה

תעודת משיט זמנית התקפה לחצי שנה תשלח לכתובת הרשומה בתעודת הזהות, תוך שבועיים ממועד תשלום האגרה.

תעודת משיט קבועה התקפה ל- 5 שנים, או עד ליתרת התוקף המקורי, תשלח לכתובת הרשומה בתעודת הזהות בטווח של חודשיים מתאריך תשלום האגרה.

!שימו לב
אם תעודת המשיט המקורית תימצא לאחר הנפקת התעודה החדשה, לא יבוצע החזר כספי בדבר עלות האגרה.


שלילת תעודת משיט

בסמכותה של רשות הספנות והנמלים להתלות את תעודת המשיט אם:
 • בעל התעודה נתגלו בו מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה או נפגעה בריאותו בדרך אחרת. חובה על בעל התעודה להודיע מידית במכתב רשום לאגף לכלי שיט קטנים.
 • הוגש כתב אישום פלילי נגד בעל תעודת משיט על עבירה הנובעת מהשטת כלי שיט, רשאית הרשות אם ראתה צורך מטעמים שבהגנה על בטיחות ציבור השיט להתלות את התעודה עד למתן פסק דין סופי בתיק הפליל.
 • קיבל אדם תעודת משיט על סמך פרטים כוזבים או במרמה להתלות את התעודה או לבטלה.
 • התנהגותו של משיט נוגדת את כללי הימאות הטובה ויש בה משום סכנה לחיי אדם, לבטיחות השיט או לאיכות הסביבה הימית, ראשית הרשות ולאחר שנתנה למשיט הזדמנות להביא את טענותיו לפניה, להתלות את תעודת המשיט לצורך השתלמות ועמידה בדרישות עיוניות ומעשיות להסמכה.