בהתאם לתקנות תעודת המשיט מחודשת לתקופה של עד 5 שנים.
חידוש תעודה המשיט יחול ביום ההולדת של מחזיק התעודה על פי תאריך הלידה הלועזי הרשמי.

אחריות חידוש תעודת המשיט מוטלת על בעל התעודה.

תהליך חידוש תעודת משיט

בשלב הראשון ישלח לביתכם ספח תשלום אגרת תעודת משיט, ספח התשלום נשלח כחודש לפני שפג תוקפה של תעודת המשיט.
במידה ולא קיבלתם את הספח ניתן לברר את הסיבה לכך ב:
  • מוקד ארצי - מענה אנושי של משרד התחבורה
  • מענה קולי ממוחשב 24 שעות ביממה
ניתן לקבל תעודת משיט  גם  משרד אגף כלי שיט קטנים ומשיטים בחיפה, בהצגת תעודת זהות.

בשלב השני יש לשלם את אגרת תעודת משיט בהתאם לטבלת עלות אגרת תעודת משיט. תשלום האגרה יבוצע בבנק הדואר.

השלב האחרון הוא שלב קבלת תעודת המשיט. בתוך כחודשיים מיום תשלום האגרה התעודה תשלח לביתכם. תעודת המשיט הקבועה - ממוחשב  של משרד התחבורה. עד אז, ספח תשלום אגרת תעודת המשיט  המשולמת והחתומה תשמש כתעודה זמנית. תעודת המשיט הקבועה תשלח לכתובתכם כפי שמצוינת במרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

כפל תעודת המשיט במקרה של אובדן

במקרה שתעודת המשיט אבדה, נגנבה או הושחתה  ניתן להוציא "כפל תעודה", באחת מהדרכים הבאות:
  • הזמנת "כפל תעודה דרך המוקד הטלפוני".
  • לקבל אותו במשרד אגף כלי שיט קטנים ומשיטים בחיפה.

הערה :  התעודה תקפה רק לאחר תשלום האגרה בסניף הדואר.

שלילת תעודת משיט

בסמכותה של רשות הספנות והנמלים להתלות את תעודת המשיט אם:
  • בעל התעודה נתגלו בו מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה או נפגעה בריאותו בדרך אחרת. חובה על בעל התעודה להודיע מידית במכתב רשום לאגף לכלי שיט קטנים.
  • הוגש כתב אישום פלילי נגד בעל תעודת משיט על עבירה הנובעת מהשטת כלי שיט, רשאית הרשות אם ראתה צורך מטעמים שבהגנה על בטיחות ציבור השיט להתלות את התעודה עד למתן פסק דין סופי בתיק הפליל.
  • קיבל אדם תעודת משיט על סמך פרטים כוזבים או במרמה להתלות את התעודה או לבטלה.
  • התנהגותו של משיט נוגדת את כללי הימאות הטובה ויש בה משום סכנה לחיי אדם, לבטיחות השיט או לאיכות הסביבה הימית, ראשית הרשות ולאחר שנתנה למשיט הזדמנות להביא את טענותיו לפניה, להתלות את תעודת המשיט לצורך השתלמות ועמידה בדרישות עיוניות ומעשיות להסמכה.