מועדי ואתרי המבחנים עשויים להשתנות!
יש להתעדכן בתחילתו של כל חודש אזרחי, לגבי שינויים אפשריים.

 מועדי מבחנים עיוניים למשיטים לשנת 2018   מועדי מבחנים עיוניים למשיטים לשנת 2019