חיפה - בבנין "המפרש" פל-ים 15 א'
תל-אביב - במרכז חתירה רוקח 2
 חיפהתל אביבאילתהערות
 ימי א' בשבועימי ד' בשבועביום ה' 
ינואר 29,22,15,8,1 25,18,11,4 5  
פברואר 26,19,12,5 22,15,8,1 2  
מרץ 26,19,12,5 29,22,15,8,1 2  
אפריל 30,23,9,2 26,19,5 6 10-17 חוהמ"פ
מאי 28,21,14,7 24,17,10,3 4 1 יום הזיכרון
2 יום העצמאות
30-31 שבועות
יוני 25,18,11,4 28,21,14,7 1  
יולי 30,23,16,9,2 26,19,12,5 6  
אוגוסט 27,20,13,6 30,23,16,9,2 3  
ספטמבר 24,17,10,3 27,13,6 7 20-22 ראש השנה
29-30 יום כיפור
אוקטובר 29,22,15,1  25,18 19 4-12 חוהמ"ס
נובמבר 26,19,12,2 29,22,15,8,1 2  
דצמבר 31,24,17,10,3 27,20,13,6 7  

מועדי ואתרי המבחנים עשויים להשתנות!
יש להתעדכן בתחילתו של כל חודש אזרחי, לגבי שינויים אפשריים.