במחלקה לכלי שייט קטנים פועלת וועדת חריגים ברשותו של מנהל המחלקה.

תפקידי הוועדה הינם

 1. החלטות ביחס לפניותיהם של נבחנים בעלי קשיי למידה המבקשים מבחן בע"פ או הארכת זמן לסיום מבחן
 2. החלטות במקרים מיוחדים בהם מתבקשת הארכה לתקופת הזמן של שנתיים למבחנים כנקוב בתקנות
 3. בקשות להכרה או הכרה חלקית בהסמכות שנתקבלו מחוץ למדינת ישראל. להבהרת נקודה זו יצוין כי בעקרון מינהל הספנות המחלקה לכלי שייט קטנים אינה מכירה בהסמכות זרות.
  כדי לבקש הכרה או הכרה חלקית בתעודה זרה יוצגו ע"י המבקש המסמכים הבאים:
  1. תעודה רישמית של המדינה בה הוצאה התעודה המאשרת כי הוצאה ע"י גוף ממשלתי. (ולא לדוגמא מועדון יאכטות זה או אחר). במרבית המדינות יהא זה משרד התחבורה. התעודה תוצג באנגלית או בעברית, (במידה וצריך את התרגום ע"י המבקש)
  2. תעתיק רישמי של הסילבוס (בעברית או באנגלית), על פיו נבחן המבקש ע"י אותה מדינה
  3. עדות על משך ניסיונו בים של המבקש
 4. בקשות מיוחדות הקשורות לתעודת משיט קיימת, לדוגמא: בקשה להשיט את כלי השייט באזור מסוים כשייט בודד
 5. בקשות להכרה בהסמכות שונות שנעשו במסגרת חיל הים, במסגרת השיטור הימי צי הסוחר או במסגרות אחרות המוכרות ע"י מספ"ן