הדפסה

השלבים בהוצאת רישיון משיט:
  1. הנפקת טופס כשירות רפואית
  2. ביצוע בדיקות רפואיות
  3. מבחן עיוני
  4. מבחן מעשי