תעודת משיט
מסמך רשמי המאשר להפעיל כלי שיט בישראל.

  1. לא ישיט אדם ולא יהיה אחראי על מכונותיו של כלי שיט קטן, אלא אם בידו תעודת משיט וההשטה נעשית בהתאם לתנאים ולהגבלות בתעודה.
  2. לא ישיט אדם כלי שיט קטן, אלא אם תעודת המשיט שלו נמצאת בכלי השיט בעת השטתו, והתעודה תקפה.
  3. לא ירשה לאדם להיות אחראי על מכונותיו של כלי שיט קטן, אלא אם לאותו אדם תעודה תקפה ומתאימה להשטת אותו כלי.

הסמכות משיטים
בעל תעודת משיט רשאי להשיט סוגי כלי שיט בהתאם לדרגת הסמכתו

דרגת הסמכהסוג כלי שיט 
 
משיט 11 אופנוע ים, כאשר האופנוע מסוגל לשאת עד 3 אנשים.   לתיאור דרגה משיט 11
משיט 12 סירת מנוע עוצמה א' לשיט חופי.
בעל הסמכה למשיט 12 יהיה רשאי להשיט סירת מנוע שעוצמת מנועיה הכולל  אינו עולה על 110 KW (בערך 150 כוח סוס).
  לתיאור דרגה משיט 12
משיט 13 סירת מנוע או ספינת מנוע עוצמה ב' שאורכה עד 8.5 מטרים
לשיט חופי ללא הגבלת הספק המנוע.
  לתיאור דרגה משיט 13
משיט 20 סירת נוסעים בשכר לשיט חופי.   לתיאור דרגה משיט 20
משיט 21 מפרשית לשיט חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים.   לתיאור דרגה משיט 21
משיט 30 ספינה לשיט חופי.   לתיאור דרגה משיט 30
משיט 40 ספינת נוסעים בשכר עד 55 נוסעים לשיט חופי.   לתיאור דרגה משיט 40
משיט 50 ספינה גוררת לשיט חופי שעוצמת מנועה או מנועיה אינה עולה על 370 KW בערך 500 כוח סוס.   לתיאור דרגה משיט 50
משיט 60 ספינה למסע בין לאומי.   לתיאור דרגה משיט 60