הסמכת משיט אופנוע ים
 1. גיל מינימלי לקבלת הרשיון 16 שנים.
 2. יציג אישור רפואי לבריאות תקינה וראייה תקינה, אולם לא יידרש לאבחנה בצבעים.
 3. יעבור בהצלחה מבחן עיוני ימאות א ומבחן מעשי בהשטת אופנוע ים.
  הבהרות:
  • השטת אופנוע ים תעשה במימי חופים בלבד, בשעות היום מזריחת החמה ועד שקיעתה.
  • רק בעל הסמכה רשאי להשיט את האופנוע ובמושב הצמוד למוט ההיגוי. כלומר אין די בכך שבעל הסמכה יושב מאחורי הנהג.
  • מועמד למבחן מעשי לאופנוע ים יהיה רשאים להשיטו לבדם בהתאם לאמור בסעיף זה ובתנאים הבאים:
   • מטרת ההשטה הינה אימון הכנה למבחן מעשי.
   • מדריך מוסמך נמצא במקום ,בפיקוח צמוד ובקשר עין עם המתאמן, כאשר סירת פיקוח בצמוד.
   • עמדו בהצלחה במבחן עיוני ימאות א'.
   • פרק הזמן שעבר בין המבחן העיוני והמעשי יהיה קטן מ-90 יום.
   • האימון מבוצע כך שלא יפריע לתנועת כלי שיט אחרים והרחק מחוף רחצה במגבלות תקנה 68 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט).
   • המדריך הינו בעל הסמכה לאופנוע ים מעל שנה, מוסמך כמשיט 20, בגיל 21 לפחות ובעל אישור הדרכה מהמחלקה לכלי שיט קטנים.
   • המתאמן הינו בן 16 שנים לפחות.
  • גרירת סקי מים באופנוע ים מותרת רק כאשר, האופנוע מיועד לשאת 3 מפליגים ובעת הגרירה נושא 2 אנשי צוות.
  • מבחני הסמכה למשיט אופנוע ים , אינם מוכרים כחלק ממסלול הסמכה לרמות משיט אחרים. כדי לגשת למבחני  משיט אחרים יידרש המועמד להציג אישור רפואי חדש, כולל אבחנתו בצבעים.
 4. מובהר בזאת שהסמכת משיט 11 בלבד אינה מתירה השטת אופנוע ים המיועד לשאת 4 איש. כדי להשיט אופנוע ים המיועד לשאת 4 איש נדרש המשיט להיות בעל הסמכת משיט 12 לפחות בנוסף להסמכתו כמשיט 11.