הסמכת משיט אופנוע ים
הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני ימאות א'הכרהבקיאות
משך הבחינה: 60 דקות
כללי: הגדרות על פי התקנות, ביטוחים נדרשים לאופנוע ים, תעודות נדרשות לאופנוע ים.   X
מטאורולוגיה: הכרת סימני טרום סערה בחופי הארץ, בים התיכון, באילת ובכינרת. היכן ניתן לקבל תחזיות, בריזה, מאפייני מזג האוויר בעונות השונות בישראל. X  
הכרת חופי ישראל ויסודות בהפלגת יום: הכרת מאפייני צורת החופים באזורים השונים, אזורי מילוט, אומדן טווחים (למשל מהו בערך טווח האופק מאופנוע ים), אזורים סגורים לשיט, אזורי מטווחים, היכן ניתן למצוא מפות מטווחים מעודכנות. X  
תכונות אופנוע ים: מגבלות תמרון, השפעת משקל נוסף על האופנוע, השפעת גלי הים על יכולת הראייה.   X
מיצוף: כניסה לנמלים, מיצוף אזהרה, איסור נגיעה או התקשרות למצופים, נתיבי כניסה ויציאה בחופים, איסור התקרבות למעגני אוניות דלק.   X
חוקי דרך: החוקים מ-1 עד 20 כולל, מהתקנות למניעת התנגשות בים, צורות יום ואותות קוליים מתקנות 24 עד 36.   X
מצוקה: אותות מצוקה בכלי השיט השונים, תקנה 37 נספח 4, ציוד למצוקה, מה עושים במקרה שריפה, מה לעשות במקרה התהפכות, אי יכולת להתניע, התגברות על תקלות בלב ים ,  פעולותנדרשות במצב מצוקה ובעת מצוקה של כלי שיט אחר, גרירה והיגררות.   X
עזרה ראשונה: טיפול בפציעות, כוויות, מכת חום, התייבשות, טיפול בטובע, הנשמה. צריבה ע"י בעל חיים ימי.   X
הכנת האופנוע להפלגה: עפ"י חוברת ההנחיות הקיימת.   X
תדלוק והנעה: בטיחות בתדלוק, מניעת זיהום הים והסביבה, טיפול בדלקים, הימנעות משפיכת דלק ושמן בחוף או בים.   X
תקנות: כניסה ויציאה מחופים, איסור השטה  ליד החוף, ציוד בטיחות, איסור התקרבות לאתרי צלילה, גרירת סקי.   X
הכרת דגלי הקוד: A, B, O, C, N.   X
חובת פינוי דרך בנתיבי כניסה לנמלים ומעגנות.   X
חובת הגשת עזרה להצלת חיי אדם בים.   X
עקרונות כיבוי אש וסוגי שריפות. X