הסמכת משיט אופנוע ים
 1. המבחן ייערך כאשר הנבחנים בסירת המנוע המלווה עם הבוחן.
 2. אופנוע הבחינה יהיה דו מושבי, מנועו יהיה, בהספק של 60 קילוואט לפחות, ללא תשלובת.
 3. הנבחן יוכיח יכולת השטת האופנוע, במסלול של 4 מצופים בריחוק של 6 מטר האחד מהשני, ההשטה תבוצע ב-2 מקצים:
  • מקצה א: מהיר. במהירות של 10 קשר לפחות וביצוע העקלתון, הלוך וחזור בזמן שאינו גדול מ-16 שניות.
  • מקצה ב: איטי. במהירות של כ-4 קשר וביצוע העקלתון, הלוך וחזור בזמן שאינו קטן מ-24 שניות ואינו גדול מ-40 שניות.
 4. הנבחן יוכיח יכולת עליה לאופנוע מהמים.
 5. בסיום המסלול ייגש הנבחן עם האופנוע אל המצוף הראשון בשורת המצופים, כך שהמצוף יהיה בערך, חצי מטר מדופן האופנוע.
 6. בנוסף יבוצע בחוף מבחן   ידע של כ 5 - 10 דקות, בנושאים הבאים:
  • התגברות על תקלות כגון: שריפה, תקלת מנוע וכד'.
  • שאלות מהסילבוס העיוני.
  • יוכיח יכולת ביצוע הקשרים הבאים: הצלה, אורגים כפול, טבעת כפול.