הדפסה
הסמכת משיט סירת מנוע עוצמה א' לשיט חופי
  1. בעל הסמכה למשיט 12 יהיה רשאי להשיט סירת מנוע שעוצמת מנועיה הכולל  אינו עולה על 110 KW (בערך 150 כוח סוס).
  2. גילו של המשיט יהיה בעת קבלת ההסמכה 17 שנים לפחות.
  3. יציג תעודת רופא על בריאות תקינה וראיה ואבחנה בצבעים תקינות.
  4. יעמוד במבחנים הבאים:
    • מבחן עיוני ימאות ב.
    • מבחן מעשי בהשטת סירת מנוע בעוצמה שאינה עולה על 110 KW.
  5. הסמכה של משיט 12 אינה מתירה השטת אופנוע ים.
  6. משיט 12 רשאי לבצע גרירת סקי מים, בננה או מצנח כאשר הוא עושה זאת לשימושים פרטיים בלבד ועל פי תקנות והוראות רשות הספנותבנושא.