הסמכת משיט סירת מנוע עוצמה א' לשיט חופי

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני ימאות ב'הכרהבקיאות
משך הבחינה 60 דקות
הכרת חופי המדינה: מרינות ומעגנות לאורך החופים, מגדלורים עיקריים ואיפיונם בחופי הים התיכון ובאילת, אזורי מטווחים ואזורים סגורים לשיט, היכן קיים המידע לגבי אזורים כאלה, כניסות ויציאות ממעגנים לאורך החוף, מקומות עגינה ומילוט. X  
המפה הימית: הגדרת מקום בכיוון ומרחק ובקווי רוחב ואורך, המידות הימיות למהירות, גובה ומרחק, סימנים עיקריים במפה. X  
המצפן הימי ושגיאותיו X  
ניווט בסיסי: חישובי דרך, זמן ומהירות והמיקום על פי DR, ועל פי כיוונים לחוף. X  
מטאורולוגיה: מזג האוויר בחופי ישראל על פי עונות השנה, סימני סערה, סוגי עננים עיקריים, אזהרות מסערה מהיכן, הזהירות המיוחדת הנדרשת במזרחיות בים התיכון ובדרומיות באילת, מהיכן ניתן לקבל תחזיות בחופי ישראל. X  
מכונאות: הכרת מנועי דיזל, בנזין ומנוע חיצון, ניקוזי מים ואוויר במנועים השונים, בדיקות מערכת הקירור. X  
מערכת ההיגוי: השוני בין היגוי עם מנוע חיצון ומנוע פנימי. X  
תקנות למניעת התנגשויות בים 1972: תקנות 1 עד 21 כולל, תקנות 23 עד 37 כולל, נספח 2 מ- 1 עד 3, נספח 4 "אותות מצוקה".   X
ציוד חובה בסירה   X
מיצוף כניסה לנמל, מקשרי דלק וכימיקלים, אזהרות, מעגני דלק.   X
תדלוק הנעה ומנוע: בטיחות בתדלוק, הכנות להנעה, טיפול בשמנים ודלקים מנקודת ראות בטיחותית ואיכות סביבה, סוגי הנעה והנעה חלופית, מדחף, אבטחת מדחף מהשתחררות במנוע חיצון, שמירה על מערכת ההצתה, ניקוז מים מקרבורטור, בדיקת מצוף, הדממת חירום.   X

החפה: השפעת המישברים, שיקולים לבחירת מקום החפה, שימוש בעוגן ובמשוטים.

  X
גרירה והגררות, תקנות לגרירת אביזרי הגררות בסירה פרטית.   X
הפלגה: עקרונות הפלגה ביום ובלילה, חובת תצפית התמצאות ואומדן מרחקים.   X
עזרה ראשונה: טיפול בפציעות ושברים, כוויות, מכת חום, התייבשות, הלם, טיפול בטובע, הנשמה.   X
דגלי הקוד הבאים:  A, B,O, N ,C   X
כיבוי אש: גורמי השרפות, סוגי השרפות, ציוד כיבוי בסירה, ציוד בטיחות.   X
חובת הצלת חיי אדם בים.   X
עוגנים ועגינה: סוגי עוגנים לסירות, אורך וקוטר חבל נדרש, משקל העוגן כפונקציה של אורך ומשקל הסירה   X