הסמכת משיט סירת מנוע עוצמה א' לשיט חופי
  1. סירת המבחן תהיה בעלת מהירות שיט של 15 קשר לפחות, כאשר היא מפליגה עם מדריך,בוחן ונבחנים.
  2. בית הספר יכין מסלול של 4 מצופים בצורת משולש ישר זווית, אשר אורך הניצבים בו יהיה 25 מטר.
  3. כל נבחן יבצע הפלגה במסלול שליטה, כאשר הכניסה למסלול במהירות של לא פחות מ- 12 קשר ,הכניסה למסלול מחוץ וליד המצוף הראשון של היתר (הצלע הארוכה), עיקוף המצוף המרכזי ויציאה לפני המצוף האחרון של היתר והשלמת סיבוב סביב ומחוץ למצופי הניצבים וחזרה לנקודת ההתחלה. זמן המחזור לא יעלה על 30 שניות.
  4. לאחר המסלול יבצע גישה אל מצוף, בנוסח של אדם בים,כלומר בגמר תהיה הסירה מתחת הרוח יחסית למצוף, כאשר המצוף בשליש הקדמי והסירה אינה נעה ביחס למים. הנבחן יבצע גישת דופן לספינה עוגנת או רציף ויגיש חבל סקי למצוף כאילו היה זה אדם.
    ייבצע גישת חרטום למצוף- ישמור המצוף ממרחק עד - 1 מטר מחרטום הסירה, מול קו השידרית.
  5. ייבצע גישת חרטום לרציף יעצור הסירה במרחק של עד – 1 מטר מהרציף.
  6. הבוחן ישאל שאלות ידע, מנושאי הסילבוס והמבחן העיוני, בפרק זמן של עד - 10 דקות , כולל מקרים ותגובות  בנושא מנוע.
  7. לסיום יוכיח הנבחן ידע בביצוע הקשרים  הבאים: הצלה, אורגים כפול, זקף, קשירה על ברווז וטבעת כפול.